Impressum

De meeste van de wereldwijde wetten en regelgevingen voor telecommunicatie schrijven voor dat websites die niet strikt privé of persoonlijk gebruikt worden een impressum moeten hebben dat aan de wet voldoet. Hieronder vallen websites die een blog of teksten van journalistieke aard bevatten.


De naam van de contactpersoon die verantwoordelijk is voor de inhoud moet in het impressum worden genoemd, samen met een adres en een manier waarop je deze persoon kunt bereiken. Het kan zijn dat nog andere wettelijk voorgeschreven informatie in je impressum moet staan. Raadpleeg een expert om erachter te komen welke specifieke informatie voor jouw site nodig is.

Contacteer ons om alle mogelijkheden te bespreken:
Decrockjolien@hotmail.com ; 
0495143596 of 0494498761 ; 
via facebook Lyssenthoek farm
Gesloten van eind september tot  begin april, terug open met de paasvakantie, Hemelvaart en vanaf Pinksteren